Sunday, November 15, 2009

MAJLIS DIALOG TERBUKA PENDUDUK - POLIS - SEKOLAH BAGI MENANGANI MASALAH PELAJAR DAN REMAJAPertama - Program ini telah berjalan lancar seperti mana yang dirancang.

Kedua
- Pihak KRTBTS "A" telah menjadi penggerak utama program ini.

Ketiga
- Wakil sekolah sekolah sekitar Bandar Tasek Selatan serta wakil polis telah hadir dan mereka amat berbangga dengan program "pertama" ini.

Keempat
- Hampir 200 orang ibu bapa hadir bagi berkongsi pandangan bagi menangani masalah yang dibangkitkan.

Kelima
- Sebanyak 3 resolusi telah dipersetujui dan akan didrafkan bagi dibentangkan dalam Mesyuarat Kedua KRTBTS "A" - PPP - JMB BTS 1

Keenam
- Terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat.

No comments:

Post a Comment